Zapnout styl

Unika - Centrum krásy a odpočinku

Unika - O nás

O společnosti

UnikaCentrum, z.ú. je nestátní nezisková společnost, která pomáhá lidem se zdravotním a sociálním znevýhodněním a seniorům v okrese Karviná.

Během 10 let své existence společnost rozšířila své aktivity o nové činnosti, projekty i sociální podnikání a zaměřila se na mnohem širší cílovou skupinu. Z tohoto důvodu byla v březnu 2012 společnost TyfloCentrum ČR, o.p.s. přejmenována na společnost UnikaCentrum, o.p.s.

V roce 2012 založila společnost svou dceřinou společnost s názvem Unika Morava, s.r.o.s cílem dále rozvíjet sociální podnikání v Moravskoslezském kraji. Unika Morava, s.r.o. poskytuje účetní služby.

Komu společnost pomáhá

Společnost své služby, aktivity a projekty zaměřuje na pomoc těmto cílovým skupinám:

Činnost společnosti

Své poslání společnost naplňuje provozováním těchto činností:

Cíle společnosti

Personální obsazení

Nejvyšší orgány společnosti:

Zaměstnanci:

Společnost zaměstnává více než 30 zaměstnanců, z toho více než 60 % tvoří lidé se zdravotním postižením. Společnost disponuje více než 20 chráněnými pracovními místy určenými výhradně pro zaměstnance se zdravotním postižením. Pro zaměstnance se zdravotním postižením vytváří společnost vhodné pracovní podmínky, klade důraz na adekvátní požadavky na pracovní výkon z hlediska fyzického i psychického zatížení. Svým přístupem chce společnost jít vzorem pro jiné zaměstnavatele v otázce zaměstnávání lidí se zdravotním postižením.